Let op: CasusConsult is nu niet actief. Er kan niet worden ingelogd om casussen te openen of te lezen. Wij hopen dat CasusConsult een herstart krijgt. Als u geinteresseerd bent om daar aan bij te dragen horen we dat graat van u. 


Professionalisering 
Deskundigen en buitenstaanders uiten hun zorgen over de professionalisering van hulpverleners. Bureaucratie, regelgeving en marktwerking - inclusief de daardoor ontstane werkdruk in de praktijk - zetten volgens velen een negatieve spiraal in, waar de professionalisering de dupe van is.
Bijzonder hoogleraar maatschappelijk werk Geert van der Laan pleit al jaren voor meer aandacht voor professionalisering van deze werksoort. Van der Laan: "Professionals worden te weinig als experts gezien, maar als ‘uitvoerend werker' in een productmatige managementbenadering".
Vanuit andere agogische werksoorten en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) komen signalen dat daar vergelijkbare processen plaatsvinden.  

Lerende professionals hebben een krachtig wapen: beroepstrots
De professionalisering lijkt dus in een negatieve spiraal te zitten. Toch zijn er vele hoopgevende initiatieven in het land die het tegendeel aantonen. Genoeg creatieve professionals die het vanzelfsprekend vinden hun vak te ontwikkelen. Actief kennis delen, kennismanagement en meer leren van gevallen, vormen de kansen om tot het door ook door prof. dr. Van der Laan bepleite ‘herstel van de professionele logica op basis van casusgeleid leren en intuïtie' te komen (zie ‘Maatschappelijk werk als ambacht: inbedding en belichaming'  - 2006 / SWP). Zet als lerende professional een positieve spiraal in gang en plaats de uitdagingen van deze tijd met beroepstrots als wapen in een professioneel perspectief! 

Wat is kennismanagement?
In alle sectoren blijkt hoe dan ook steeds meer aandacht voor het belang van kennisontwikkeling en kennisdelen. Daarvoor is ‘Kennismanagement' een belangrijk middel. Kennismanagement is: het beter zicht krijgen op -, het organiseren en het stimuleren van de diverse kennisstromen binnen een organisatie.
Dan gaat het om vragen als:
* Wisselen professionals in voldoende mate leerzame gevalsbeschrijvingen uit?
* Nemen zij voldoende hun verantwoordelijkheid op gebied van verbetering en verantwoording van hun vak/professie?
* En ondersteunen hun managers die professionaliteit wel voldoende? Bijvoorbeeld door voldoende voorwaardenscheppende zaken te regelen op gebied van kennisverkrijging en kennisdeling van de professionals?
Kortom: leren de professionals van gevallen? En: is de instelling een lerende organisatie?

Meer leren van gevallen met morele vragen
Daarnaast geven deskundigen zoals Lia van Doorn (lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening), aan dat sociale professionals te weinig aan beroepsethiek doen. Zij pleiten voor meer aandacht voor morele oordeelsvorming en moresprudentie in de sociale sector. Opleidingen en werkveld maken steeds meer gebruik van internet en interactieve diensten. Het benutten van e-learning als middel om tot morele oordeelsvorming te komen is daarom een goede zaak. Daarvoor is een interactieve website noodzakelijk. Daarmee kunnen sociaal werkers hun vragen, kennis en uitkomsten rond morele oordeelsvorming met elkaar delen en van elkaar leren. Daarmee ontstaat een landelijke kennisbank met leerzame gevallen: moresprudentie in de praktijk.
Een nieuwe website met een daarvoor ontwikkeld programma opzetten is heel duur; de oplossing ligt voor de hand: het benutten van deze website CasusConsult, dat zo’n programma al heeft ontwikkeld.

Info over over boek Moresprudentie


 Een ogenblik geduld a.u.b.