Welkom bij CasusConsult

Let op: CasusConsult is nu niet actief. Er kan niet worden ingelogd om casussen te openen of te lezen. Wij hopen dat CasusConsult een herstart krijgt. Als u geinteresseerd bent om daar aan bij te dragen horen we dat graat van u. 

Met CasusConsult kun je (beter) kennis delen:

  • geautomatiseerd en gestructureerd, maar vooral praktisch kennis delen binnen eigen team, instelling, regio of op basis van thema of (aandachts-)functie (bijv. school- of outreachend sociaal werkers, etc.): casussen, methodiek, werkinhoud, artikelen, acute vragen, etc.
  • in besloten groepen lopende gevallen voorleggen aan collega's of experts t.b.v. het verkrijgen van feedback of een gerichte uitwisseling van of discussie over ideeën/mogelijkheden
  • een gerichte zoekmachine raadplegen voor best practises, experts, weblinks, artikelen, etc.
  • zelf leerzame casussen publiceren, artikelen publiceren en anderen adviseren
  • CasusConsult kan online communiceren met lokale informatiesystemen, zodat je met je vertrouwde elektronisch systeem kennis kunt delen in eigen team of desgewenst met andere instellingen.

CasusConsult: voor alle beroepen waar met dossiers/casussen wordt gewerkt:

a. de sectoren zorg en welzijn, bijv.:
- alle vormen van sociaal werk (jeugdzorg, maatschappelijk werk, sociaalagogisch werk) 
- alle vormen van eerstelijns- en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
 b. overige agogische beroepen, hulp- en dienstverlenende en/of ondersteunende beroepen, waarin wordt gewerkt met casussen en/of cliënten/patiënten/leerlingen/etc. (filosofen, supervisoren, coaches, etc.)
c. onderwijs of ondersteunende instellingen gericht op bovengenoemde sectoren.
Voor allen geldt: werkend zowel in dienstverband als zelfstandige en zowel voor professionals, studenten, uitvoerenden, als voor begeleiders, stafmedewerkers, (team)managers en docenten/mentoren, die (uitvoerend of ondersteunend) betrokken zijn bij de casus of praktijk.

De website
Er is een beperkt vrij toegankelijk deel waar nieuwe bezoekers een indruk krijgen van de werkwijze. Hier ziet men de schermen, menu's en functionaliteiten alsmede titels en samenvattingen van kennisobjecten in een beperkt aantal demogroepen.
Na aanmelding ontvangt men een inlognaam en wachtwoord om vrij toegankelijke kennis te zoeken en te lezen die staat in het ‘open deel' van de kennisgroepen van deelnemende instellingen. Van veel kennisobjecten is het eerste deel te lezen. Om meer kennis te halen of zelf in te brengen is lidmaatschap van een kennisgroep nodig.

Kennis delen: abonnement
Tijdens de nog lopende experimentele periode van CasusConsult is aanmelding geheel gratis! Daarna gelden mogelijk abonnementstarieven (CasusConsult biedt u de infrastructuur tot kennis delen; vergelijk wegenbelasting voor het gebruik maken van wegen).

Voor meer informatie: neem contact op met CasusConsult.

Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door het CasusConsult team:

  Jaap Buitink (maatschappelijk werker & deskundige sociaal werk en professionaliteit)
 
Adviseur, trainer en publicist op het gebied van professionaliteit en beroepsehtie

  Rudy Joenje (andragoog)

(Kennis) Management consultant, specialist in projectontwikkeling
Rudy Joenje, grondlegger en inspirator van CasusConsult, is helaas op 26 juni 2012 op 62 jarige leeftijd overleden. 

  Tim van der Putten (technisch bedrijfskundige)
ICT-consultant, gespecialiseerd in kennisnetwerken en interactieve websites

U kunt contact opnemen via info@casusconsult.nl

De Stichting CasusConsult bevordert het kennis delen in de sector zorg en welzijn en bewaakt tevens de redactiefunctie op deze site, als mede de waliteit van het kennis delen met en op CasusConsult:
U kunt de redactie bereiken via: redactie@casusconsult.nl  
Een ogenblik geduld a.u.b.