Sociaal werk stond in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw niet altijd even goed bekend. Critici en politici verwezen maar al te graag naar auteurs als Hans Achterhuis, die in zijn bekende boek ‘De markt van welzijn en geluk’ suggereerde dat welzijnswerkers met hun hulpaanbod afhankelijkheid en misère kweekten.
Jaap Buitink, toen uitvoerend maatschappelijk werker, vond dat het antwoord van werkers uit de praktijk moest komen door opening van zaken te geven over hoe het er in de praktijk werkelijk aan toe ging.
in de publicatie ‘Helpt ’t ook? Een kijkje achter de schermen van het dagelijkse maatschappelijk werk’ - gratis te downloaden; zie weblink - zette Buitink destijds zijn 'schermen' open.
Deze heruitgave geeft een beeld uit de praktijk van het maatschappelijk werk van zo’n 40 jaar geleden. Weliswaar geschreven voor de buitenwereld, maar zeker voor insiders van anno nu interessant.
Klik hier