De Gezondheidsraad wil iets laten uitvinden, wat in feite al is uitgevonden; een systeem a la CasusConsult.
De Gezondheidsraad pleit in een recent advies aan de Regering voor een gedegen kennissysteem van kennisontwikkeling, kenniscirculatie en kennisimplementatie in het sociaal werk, dat van betrokken veldpartijen moet zijn en dat ook door henzelf, in onderlinge interactie, zal moeten worden ‘uitgevonden’.
Dit kennissysteem moet bestaan uit twee onderling verbonden kennisnetwerken: een landelijk dekkend systeem van regionale kennisnetwerken en een landelijk kennisnetwerk.
Zo’n systeem bestaat er al, dat heet CasusConsult, en heeft al veel ervaring en kennis in huis. Zonder financiering en erkenning kwijnt CasusConsult op dit moment weg. Want zonder geld geen verbetering van de website en zonder erkenning geen studie- en registerpunten voor inzet van kennis door gebruikers. Zonder een ‘beloning’ van die punten blijken goede voornemens van sociaal werkers om te gaan kennisdelen in goede bedoelingen te smoren, is de ervaring.
Het lijkt er op dat er nu een nieuw stimuleringsprogramma gaat worden opgezet om tot het beoogd kennissysteem te komen en er ongetwijfeld weer uitvindingen zullen moeten worden gedaan die al lang zijn uitgevonden. Landelijke partijen als Movisie, MOgroep, de NVMW en opleidingen weten al jaren van het bestaan van CasusConsult, maar hebben het nooit werkelijk ondersteund. Vaak onder het mom van ‘geen geld’, ‘past niet in ons programma’ of ‘als het niet onder onze vlag kan, dan kunnen wij het niet steunen’. Nog dit voorjaar heeft Movisie de ondersteuning van CasusConsult afgewezen als ‘geen prioriteit’.
Prima alle beleidsintenties om tot een gedegen kennissysteem te komen, maar het zou erg jammer zijn als eerder geïnvesteerde projectgelden in CasusConsult en de vele kennis en ervaring die CasusConsult heeft opgebouwd ter zijde worden geschoven en alles opnieuw gaat worden uitgevonden. . .
Een samenvatting van het advies van de Gezondheidsraad is HIER te lezen.  Een ogenblik geduld a.u.b.