Vanaf 1 januari 2014 moeten HBO-professionals in de jeugdzorg zijn geregistreerd in de registratiekamer voor jeugdzorgwerkers. Met deze registratie onderschrijven jeugdzorgwerkers de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker en zijn zij aanspreekbaar op de wijze waarop zij keuzes maken en het werk uitvoeren.  Met het onderschrijven van de beroepscode verklaren jeugdzorgwerkers ook dat zij bereid zijn hun handelen, indien nodig, via het tuchtrecht aan de beroepscode te laten toetsen. 

De beroepscode en het tuchtrecht is voor veel jeugdzorgwerkers nieuw. Het roept allerlei vragen en  ideeën op. Het is daarom belangrijk om beroepsethiek en het tuchtrecht levend te maken en erover in gesprek te gaan met elkaar: Wat houdt beroepsethiek en tuchtrecht eigenlijk in?

Deze film over tuchtrecht in de jeugdzorg kan daar bij helpen. In de film wordt antwoord gegeven op vijf essentiële vragen. De vragen worden beantwoord door een aantal deskundigen: een jurist, een ethicus en een jeugdzorgwerker.
Niet alle vragen van jeugdzorgwerkers zullen worden beantwoord en soms roept de film misschien zelfs nieuwe vragen op. Dat is niet erg. De film maakt de jeugdzorgwerker nieuwsgierig, creëert besef en geeft aanleiding tot dialoog. Het is een eerste stap in het levend maken van de discussie rond tuchtrecht bij de professionals in de organisatie.

Bron / zie film: http://www.professionaliseringjeugdzorg.nl

Zie HIER meer weblinks over professionalisering, beroepscode en tuchtrecht voor de jeugdzorgwerker

Een ogenblik geduld a.u.b.