‘Seksualiteit moet in de jeugdzorg veel vaker besproken worden’, zegt de commissie Rouvoet. Prima, maar om dat te doen is het belangrijk dat werkers in de jeugdzorg (eerst) meer aandacht geven aan moreel besef en de ethische invalshoek in hun werk. In trainingen over beroepsethiek valt het regelmatig op hoe weinig werkers zich nog bewust zijn van het belang van de morele dimensie in hun werk of van hun professionele verantwoordelijkheden voortkomend uit hun ethische beroepscode: aan elke methodische stap gaat een (vaak te impliciete) ethische keuze vooraf.

De nieuwe ‘Beroepscode voor de jeugdzorgwerker’ (NVMW 2012), die nu wordt uitgerold over het land, vormt een mooi startsein om de morele dimensie en beroepsethiek in opleiding en werkveld meer prioriteit te geven, meer aan morele oordeelsvorming te doen en meer ‘moresprudentie’ bij te houden en te leren van gevallen. Natuurlijk is dit niet dè allesomvattende oplossing voor seksueel misbruik, maar wel voor een groter besef van de eigen morele en professionele identiteit en daarmee van meer openheid en discussie onder professionals. Een belangrijke voorwaarde om in een open cultuur collegiale toetsing de morele dimensie te geven die noodzakelijk is. Het besef dat de nieuwe (en eerste) Beroepscode in de jeugdzorg daarbij een onmisbare onderlegger is, is nog lang niet overal doorgedrongen in de jeugdzorg.

Artikel in Volkskrant met interview met Rouvoet: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3441527/2013/05/15/Andre-Rouvoet-jeugdzorg-moet-meer-over-seks-praten.dhtml?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=

Tien  weblinks over professionalisering jeugdzorg & beroepscode: http://www.casusconsult.nl/index.php?action=front&sub=object&id=8803