Moresprudentie, ethiek en beroepscode in de jeugdzorg, maatschappelijk werk en sociaalagogisch werk
 
Sociaal werkers doen het voor het publiek eigenlijk nooit goed: of ze grijpen onnodig in of ze doen het te laat. De maatschappelijke kritiek is in beide gevallen niet mals. Sociaal werkers, van werkers in de jeugdzorg, maatschappelijk werk, verstandelijk gehandicaptenzorg tot de reclassering, staan voor vele morele dilemma’s. De kwaliteit van de hulpverlening vraagt om meer tijd en aandacht voor morele oordeelsvorming.

De uitgave Moresprudentie, ethiek en beroepscode in het sociaal werk bevat twee delen. Deel A schetst de achtergronden en de praktische vaardigheden die de sociaal werker nodig heeft om zijn werk op morele aspecten te kunnen analyseren en te beoordelen.
Deel B leert de sociaal werker hoe hij bij concrete dilemma's in het werken met cliënten, in samenwerking met andere hulpverleners en in de verhouding tot de organisatie kan handelen. De opzet van deel B volgt de artikelindeling van de nieuwe beroepscodes voor de jeugdzorgwerker, maatschappelijk werker en sociaalagogisch werker op de voet.
Een actueel boek voor de opleidingen en uitvoerend werk.

Reviews
Uit SozioSPH. Oktober 2012
Het boek Moresprudentie is een boeiend boek. Het valt te prijzen dat de auteurs zich erg veel moeite hebben getroost om het boek voor een groot deel op te hangen aan de beroepscodes voor sociaal werkers. De verschillende artikelen uit de codes worden steeds op hun reikwijdte en achterliggende of onderliggende waarden en normen besproken en de dilemma’s en conflicterende waarden worden middels casussen zichtbaar en voelbaar gemaakt.
Lees hier de hele review

Uit Maatwerk Vakblad voor maatschappelijk werk. Februari 2013
Moresprudentie bevat talloze concrete werkvormen om belangen af te wegen en keuzes te overdenken die je dagelijks moet maken. En dat alles opdat werkers weloverwogen besluiten kunnen nemen en deze kunnen verantwoorden. Voor zichzelf de cliënt en diens sociale omgeving.
Extra ondersteunend is de speciale website www.moresprudentie.nl, die docent en lezer aanvullende informatie en ondersteuning biedt in de vorm van theoretische verdieping, casuistiek, praktijkopdrachten, persoonlijke reflectie en toetsen.
Lees hier de hele review

Uit review op Bol.com door J.M. Steenmeijer
Dit boek biedt een zeer complete basis en is een aanrader voor alle sociale professionals! Mooie bijkomstigheid is dat het alle artikelen van de beroepscodes behandelt en van een (morele) toelichting voorziet. Daardoor is het ook als naslagwerk en 'opfrisser' prima te gebruiken.
Lees hier de hele review.

Lees hier meer over 'Moresprudentie', een uitgave van ThiemeMeulenhoffEen ogenblik geduld a.u.b.