“Versterking beroepsidentiteit mogelijk door leerprocessen op werkplek”
“Maatschappelijk werkers helpen mensen zich beter te handhaven in de samenleving. In dit werk krijgen ze te maken met allerlei tegenstrijdige eisen. Om hier vakkundig op te kunnen reageren, is het belangrijk dat maatschappelijk werkers hun beroepsidentiteit versterken”, aldus Lies Schilder in haar proefschrift Leren dat maatschappelijk werkt.
Op 17 januari 2013 verdedigde  Lies Schilder , met succes haar proefschrift in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Dr. Lies Schilder is tevens directeur van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW).
In haar proefschrift laat zij zien dat de versterking van de beroepsidentiteit mogelijk wordt door middel van leerprocessen op en rond de werkplek. Zij beschrijft kenmerken van deze leerprocessen en voorwaarden om ze te organiseren. Maatschappelijk werkers leren hierdoor hun beroepsstandaarden te gebruiken, en ze leren van hun eigen ervaringen. Door het leren op de werkplek zijn problemen uit de dagelijkse praktijk direct ‘voorhanden’ als leerpunten.
Schilder adviseert om het beroepsperspectief verplichtend in de leerprocessen te organiseren. Dat helpt maatschappelijk werkers om hun missie (het helpen van mensen om zich beter te handhaven in de samenleving) overeind te houden, ondanks de druk van het dagelijkse werk.
Info: Universiteit voor Humanistiek.

Opmerking: 'Leren van leerprocessen op en rond de werkplek". CasusConsult biedt bij uitstek de ondersteunende infrastructuur om dat te doen.