Tuchtrecht is een vorm van rechtspraak voor beroepsbeoefenaren.  Onafhankelijk of zij zelfstandig werken of in loondienst zijn. De in de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) verenigde jeugdzorgwerkers en maatschappelijk werkers hebben een nieuw tuchtrechtreglement opgesteld. Dit was nodig omdat de NVMW nu ook de beroepsbelangen van jeugdzorgwerkers behartigt. Bovendien zullen alle jeugdzorgwerkers binnenkort verplicht zijn om zich in te schrijven in het beroepsregister en dan vallen zij eveneens onder het tuchtrecht (of ze nu lid van de NVMW zijn of niet).

Het principe van tuchtrecht is dat professionals onderling afspraken maken over hoe zij vinden dat hun beroep moet worden uitgeoefend (beroepscompetenties) en aan welke beroepsethische regels zij zich dienen te houden (beroepscode). Ze kunnen met andere woorden niet zomaar dingen doen waardoor de eer en de kwaliteit van hun beroep wordt aangetast. Deze tucht- of rechtspraak staat geheel onder verantwoordelijkheid van de beroepsgroep zelf. De NVMW heeft daartoe een onafhankelijk tuchtcollege ingesteld.
Interessant is om een aantal uitspraken van het tuchtcollege te lezen. Die mogelijkheid biedt de NVMW (zie eerste weblink).

Informatie / weblinks:

a) NVMW – INZAGE TUCHTRECHTREGLEMENT en jurisprudentie  (Tip: lees de nummers 09.04T en 11.02T)

b) NVMW -  Lees hier de BEROEPSCODE voor de JEUGDZORGWERKER

c) NVMW – INZAGE Beroepscode voor de maatschappelijk werker

d) BEROEPSREGISTER van Agogisch en Maatschappelijk werkers/BAMw (inclusief jeugdzorgwerkers)

e) Professionalisering Jeugdzorg

f)  PRAKTISCHE HANDVATTEN voor het werken met de  Beroepscode  

g) Meer weblinks op het gebied van beroepsethiek

h) 'Gewoon professioneel': positieve verhalen van jeugdzorgwerkers

i)  BROCHURE beroepsethiek & code, inclusief Stappenplan

j. Platform Jeugd (NVMW) + Trainingen Introductie Beroepscode en Tuchtrecht jeugdzorgwerker