De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel professionalisering jeugdzorg. Het wetsvoorstel verplicht jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers om zich te registreren bij een wettelijk register. Ook verbinden zij zich aan een beroepscode. Als sluitstuk van de professionalisering van de jeugdzorg komt er tuchtrechtspraak in de jeugdzorg. Met deze wettelijke instrumenten worden jeugdzorgwerkers beter toegerust en wordt de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de gehele jeugdzorg op een hoger, professioneler plan getild.
Het wetsvoorstel schrijft voor dat jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers in de jeugdzorg uiterlijk 1 januari 2014 allemaal geregistreerd moeten zijn. Instellingen zijn vanaf dat moment verplicht om met geregistreerde professionals te werken. De registratie van jeugdzorgwerkers is al gestart, vooruitlopend op de nieuwe wet.
Meer info:

Nieuwsbericht Ministerie van VWS
Informatie over Beroepscode
Platform Jeugd van de NVMW (& Beroepscode inzien)
Professionalisering Jeugdzorg
Een ogenblik geduld a.u.b.