De sector jeugdzorg pakt de professionalisering van de jeugdzorgwerker stevig aan. Per 1 september jl. is een speciale website van start gegaan: www.professionaliseringjeugdzorg.nl. Daarop wordt o.a. aandacht gegeven aan de campagne 'Laat zien wat je waard bent'.  In deze campagne geven jeugdzorgprofessionals hun persoonlijke mening over het belang van permanente educatie en registratie. De campagne maakt deel uit van het breed professionaliseringstraject in de jeugdzorg.
Professionalisering vraagt van beroepsbeoefenaren dat zij investeren in hun vakmanschap en van organisaties dat zij investeren in hun vakmensen. Door zich in te schrijven in een beroepsregister maken jeugdzorgprofessionals hun vakbekwaamheid aantoonbaar. Ook verbinden ze zich aan een beroepscode en vallen ze onder tuchtrecht. Dit verhoogt de kwaliteit van de hulpverlening.
De beroepscode is in te zien op genoemde site, maar ook te bestellen bij de NVMW. Meer informatie: klik hier.

Een ogenblik geduld a.u.b.