De Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker is nieuw; de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) zal de code binnenkort onder alle jeugdzorgwerkers in Nederland verspreiden. Elke jeugdzorgwerker zal deze Beroepscode moeten kennen en moeten kunnen hanteren. De Beroepscode geeft richting aan en houvast in het dagelijks werk als professional. Goede kennis van de Beroepscode en het leren hanteren van ethische dilemma’s leidt tot bewustere en meer afgewogen keuzes, waarmee de jeugdzorgwerker die keuzes en zijn professionaliteit beter kan verantwoorden! Daarnaast biedt de code veel houvast in de praktijk. Een kwaliteitsinstrument bij uitstek.

Met de formele introductie van de beroepscode gaat ook het tuchtrecht voor de jeugdzorgwerker van start. De NVMW heeft een tuchtrecht ingesteld, dat van toepassing is voor leden en voor jeugdzorgwerkers en maatschappelijk werkers die staan ingeschreven in het beroepsregister (BAMw). De Tweede Kamer heeft eerder aangegeven dat alle jeugdzorgwerkers verplicht worden zich in te schrijven (info).

Cliënten en beroepsgenoten kunnen bij een onafhankelijk tuchtcollege een klacht indienen als zij menen als een professional het beroep niet conform beroepscompetenties en/of beroepsethische regels (zoals omschreven in de beroepscode) uitvoert.

Maar hoe gericht gebruik je de code in het dagelijks werk? Hoe kun je ethische dilemma’s goed afwegen? Hoe kom je tot een keuze? Maar ook: welk belang heeft deze Beroepscode voor het beroep van jeugdzorgwerker? De NVMW organiseert een training voor jeugdzorgwerkers: Introductie beroepscode en tuchtrecht voor de jeugdzorgwerker. Met handvatten voor het werk, zowel in de relatie met de cliënt, samenwerkingspartners, collega’s als met de eigen organisatie.
Voor meer informatie klik hier.Een ogenblik geduld a.u.b.