Eigen kracht, zelfredzaamheid, zelforganisatie en burgerkracht, steeds vaker komen we deze termen tegen, bijvoorbeeld in beleidsnota's van de overheid die met het programma "Welzijn Nieuwe Stijl" vaart wil zetten achter uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 
Terwijl vroeger het doel was dat mensen tot hun recht kwamen in de maatschappij, moeten mensen nu participeren, het liefst ook economisch.

Sjef de Vries plaatst als een van de weinigen kritische kanttekeningen bij de snelle ontwikkelingen in het welzijnswerk en de mogelijkheden van burgerkracht en zelfredzaamheid. Hij wijdde er een boek aan: 'Eropaf... en dan?'  Niet om alles bij het oude te laten en de ons vertrouwde manieren van hulp- en dienstverlening veilig te stellen, maar om erop te wijzen hoe veranderingen valkuilen kunnen blijken en te helpen voorkomen dat we ons overgeven aan beleidsutopie en wensdenken.

In de link naar de video geeft Sjef de Vries in grote lijnen al zijn visie: 
video Sjef de Vries met kanttekeningen bij mogelijkheden burgerkracht.
Bron: www.beroepseer.nl

Boek: 'Er op af.... en dan? De rol van het maatschappelijk werk in het Nieuwe Welzijn'.
Auteur: Sjef de Vries. Amsterdam, 2012. BV Uitgeverij SWP.

Zie ook: item Pleidooi voor eerherstel van het maatschappelijk werk

Zie ook verdere discussie over dit thema op de site van Sociale Vraagstukken:
Burgerkracht is miskenning van maatschappelijk werk’  
Een ogenblik geduld a.u.b.