De moord op een juwelier door ex-cliënten van de jeugdzorg was weer eens aanleiding voor het aan de schandpaal nagelen van de jeugdzorg, i.c. de jeugdzorgwerkers. En hoe waar veel klachten over de kwaliteit van de jeugdzorg en overig sociaal werk ook zijn: die klachten raken rechtstreeks het imago van jeugdzorgwerkers, sociaal werkers, die met veel hart voor hun cliënten aan het werk zijn. 

Lia van Doorn schreef het al: 'Sociaal werkers werken in stilte. Tenzij het misgaat en er doden vallen'. Dan zijn de rapen gaar; en ja wel, het is weer zo ver. 
De Jeugdzorg in Nederland moet op de schop. Er gaat te veel mis, maar niemand voelt zich echt verantwoordelijk. Het amateurisme viert hoogtij, de organisaties zijn versnipperd en in zichzelf gekeerd en de professionals hebben geen idee van het effect van hun werk. Ouders en kinderen zijn de dupe.”
 Deze harde aanklacht komt van Corine de Ruiter (51), hoogleraar Forensische psychologie in Maastricht en betrokken bij een aantal projecten in de jeugdzorg. Voor haar is naar aanleiding van de vreselijke moord op de juwelier de maat vol.'Iedereen in Nederland zit te snurken. Het wordt tijd dat we wakker worden.” Aldus de Volkskrant op 7 mei jl.

Als er doden vallen
Veel sociaal werkers, zoals jeugdzorgwerkers, maatschappelijk werkers of sociaalpedagogisch werkers, geven aan dat hun werk niet gemakkelijk is. Ze komen regelmatig voor flinke morele dilemma’s te staan. Maar krijgen ze voldoende ondersteuning in hun werk? Krijgen ze de professionele autonomie die hen toehoort? Kunnen ze de kwaliteit leveren die nodig is voor dit zware werk? 
Lia van Doorn, lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening, wijst er in haar voorwoord in het boek Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk’ op dat sociaal werkers twijfels en onzekerheden ervaren in de confrontaties die zij in het werk aangaan. Maar ook dat er nog nauwelijks blauwdrukken bestaan voor hoe te handelen in bepaalde situaties. De sociaal werker staat voor de krachttoer om veelal zonder voldoende bagage en routine dilemma’s in het werk aan te pakken. Dat gebeurt in relatieve stilte. ‘Tenzij het misgaat en er doden vallen. Dan worden sociaal werkers die zich in een wespennest hebben gewaagd, aan de schandpaal genageld, voor de rechter gedaagd en persoonlijk aansprakelijk gesteld. De angst om in een volgende Savanna-zaak terecht te komen, kan gemakkelijk leiden tot handelingsverlegenheid.’, aldus Lia van Doorn. Om die reden bepleit zij dat sociaal werkers - net als juristen binnen hun beroepsgroep leren van jurisprudentie – moresprudentie opbouwen en leren van casuïstiek.
De auteurs van Moresprudentie ondersteunen deze visie van Lia van Doorn en gaven daarom hun boek over beroepscode en beroepsethiek in het sociaal werk de titel Moresprudentie. Het stimuleren van het doen aan (meer) morele oordeelsvorming en de noodzaak om moresprudentie op te bouwen waren belangrijke drijfveren voor hen om dit boek te schrijven. Als bijdrage aan de verdere professionalisering en kwaliteit van de sociaal werker in de jeugdzorg, het maatschappelijk werk of sociaalagogisch werk. 

Handboek
Naast handboek voor de opleiding is ‘Moresprudentie’ een standaardwerk voor sociaal werkers in de praktijk die dagelijks morele vragen tegenkomen. Daarnaast zullen andere geïnteresseerden en betrokkenen in de jeugdzorg en overige sociale hulpverlening veel informatie en kennis uit dit boek kunnen halen. Een boek dat beoogt nieuwe impulsen aan de kwaliteit van het sociaal werk te bieden. 
De nieuwe uitgave ‘Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk’ voorziet kortom in de behoefte aan meer aandacht voor morele oordeelsvorming en ‘moresprudentie’. Een actueel en noodzakelijk boek, zeker nu maatschappelijk werkers een herziene en sociaalagogisch werkers en jeugdzorgwerkers een geheel nieuwe beroepscode hebben: het boek werkt de nieuwe beroepscodes uit en licht de artikelen toe.
'Moresprudentie’ is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) en is geschreven vanuit en voor het sociaal werk, maar herkenbaar voor vele hulpverlenende beroepen.
Klik hier voor meer info over het boek ‘Moresprudentie’

Speciale website voor docenten en studenten mwd en sph
Voor docenten en studenten mwd en sph is er een speciale website ingesteld, met een grote hoeveelheid vragen en opdrachten die een directe relatie hebben met het boek ‘Moresprudentie’. De toetsen en opgaven helpen de ingewikkelde materie van de beroepsethiek te verwerken.
Klik hier voor meer info over de website voor docenten en studenten mwd en sph.

Eerste reacties van docenten
De eerste reacties van docenten op het boek Moresprudentie zijn veelbelovend:

Ø  ‘Een zeer interessante en tot gesprek uitnodigende aanvulling / verbijzondering van de ethische componenten in ons onderwijs’

Ø  ‘Een zeer gedegen boek. Zeer systematisch uitgewerkt’ 

Ø  ‘Mooi neergezet vanuit casuïstiek. Goede verbinding met de beroepscode’.

Voorbeelden dilemma’s in de jeugdzorg
Klik hier voor voorbeelden van dilemma’s in de jeugdzorg

Artikel Volkskrant
Klik hier voor het hele artikel – interview met Corine de Ruiter - in de Volkskrant.