Lies Schilder, directeur van de NVMW, beschrijft een voorbeeld van het belang van een goede presentatie van het werk:

In de vorige nieuwsbrief (van de NVMW) eindigde ik met de aanbeveling uw kennis niet onder stoelen of banken te steken. Wat voor u vanzelfsprekend is, kan voor anderen waardevolle informatie bevatten. Ambtenaren of leidinggevenden die ver van de werkvloer afstaan kunnen uw kennis goed gebruiken. Afgelopen week werd ik op mijn wenken bediend. Een maatschappelijk werker verwoordde helder het belang van het doorgeven van praktijkkennis en presenteerde ook hoe hij dat vorm gaf. Dit deed hij in de workshop ‘Weten wat werkt’ van Jaap Buitink, op het jaarsymposium van het regionetwerk Rotterdam e.o.. Dit goede voorbeeld – waarvan ik denk dat het werkt – vertel ik hierbij graag aan u door. Ik geef het weer zoals het mij is bijgebleven.
We waren ideeën aan het uitwisselen over hoe je als maatschappelijk werker adequaat kunt reageren op functie-eisen die haaks staan op de beroepscode. Een deelnemer verzuchtte dat werkgevers niet zoveel boodschap hebben aan die beroepscode. Anderen zuchtten een beetje met haar mee. De maatschappelijk werker over wie ik het heb, deed dat niet. Hij veronderstelde dat werkgevers en ambtenaren vaak te ver van de praktijk afstaan om maatschappelijk werk op juiste waarde te schatten.
Daar moeten wij hen bij helpen. In zijn wijk heeft hij met collega’s een comité opgericht dat voorlichting geeft over wat er in de wijk leeft en wat er nodig is. Ambtenaren van de Wmo snappen daardoor beter waarom hun plan om een centraal loket op te richten, een onzalig plan is dat haaks staat op de behoefte van mensen aan direct toegankelijke hulp in de wijk. 
Het uitwisselen en navolgen van dergelijke initiatieven stimuleert maatschappelijk werkers om hun ‘stille praktijken’ stem te geven. En om daarvoor gehoor te krijgen. In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat dit ook goed is voor de samenleving. Deze heeft belang bij deze kennis. Op een ander recent symposium ter ere van de verschijning van het boek Moresprudentie (zie verderop in deze nieuwsbrief) werd ik ook in deze opvatting gesteund. Lector Lia van Doorn gaf hier een aansprekende presentatie, waarin ze maatschappelijk werkers en andere social professionals aansprak als dragers van de publieke moraal. Aan dergelijke dragers is een grote behoefte sinds instituties als kerk en staat aan betekenis hebben ingeboet. Het lijken misschien grote woorden, maar wat mij betreft dekken ze goed de lading van de vele ‘kleine’ verhalen van het sociaal werk. Vertel ze door, zou ik zeggen. 
Lies Schilder, directeur NVMW
Uit: Nieuwsbrief NVMW 26 maart 212.

Info:   NVMW   /  boek Moresprudentie   /  NVMW-training beroepscode