Als een chirurg ondanks zijn beroepsgeheim informatie over prins Friso naar buiten brengt of als een ziekenhuis patiënten op de eerste hulp filmt is beroepsethiek een hot item in de media. Als bedrijfsmaatschappelijk werker (en Nederlands bekendste klokkenluider) Fred Spijkers bij Defensie, zijn beroepscode serieus neemt krijgt dat jarenlang media-aandacht. Als sociaalpedagogisch hulpverlener Iris Mourits de toestand van de vastgeketende Brandon naar buiten brengt, krijgt ook dat ruime media-aandacht.  

Maar beroepsethiek is voor hulpverleners vrijwel dagelijks een hot item: melden ze de verblijfplaats van een minderjarige aan de politie; wat doen ze als ze fraude of mishandeling in een gezin signaleren; kunnen ze een cadeau van een cliënt aannemen? Voor die dagelijkse morele dilemma’s is meer morele oordeelsvorming nodig dan nu plaats vindt, signaleren de auteurs van het nieuwe boek ‘Moresprudentie, Ethiek en beroepscode in het sociaal werk’.

 

Sociaal werkers doen het voor het publiek eigenlijk nooit goed: of ze grijpen onnodig in of ze doen het te laat. De maatschappelijke kritiek is in beide gevallen niet mals. Sociaal werkers, van werkers in de jeugdzorg, buurt- of schoolmaatschappelijk werk, verstandelijk gehandicaptenzorg tot de reclassering,

staan voor vele morele dilemma’s. De kwaliteit van de hulpverlening vraagt om meer tijd en aandacht voor morele oordeelsvorming. In de hectiek van werk- en prestatiedruk is daar te weinig tijd voor. 

Veel dilemma’s; weinig morele oordeelsvorming
Sociaal werkers krijgen te horen dat ze als professional zelf verantwoordelijk zijn voor hun kwalitatief handelen. Maar tegelijkertijd krijgen ze te maken met beleidsmaatregelen van werkgever of financier die soms haaks staan op professioneel verantwoord handelen. De auteurs van het nieuwe boek ‘Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk’ signaleren dat sociaal werkers houvast zoeken in het omgaan met morele dilemma’s. In hun boek stellen ze dat meer aandacht voor morele oordeelsvorming en moresprudentie (verzamelde casuïstiek van morele oordeelsvorming) bijdraagt aan versterking van de professionaliteit van sociaal werkers en daarmee aan de kwaliteit van het werk. In het belang van de cliënt. 

Nieuwe beroepscodes
Maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaalagogisch werkers kregen recent een nieuwe beroepscode. Die bieden nieuwe gezichtspunten over de relatie met de eigen organisatie en met de samenleving. In de relatie met de organisatie is dat bijvoorbeeld het aspect van het omgaan met de professionele autonomie van de sociaal werker. In veel organisaties een bron van misverstanden, soms spanningen en ieder geval een actueel discussiethema. Beroepsethiek, i.c. de beroepscode, speelt daarin een belangrijke rol en in het boek kiezen de auteurs partij voor de professional; door deze inzicht en houvast te bieden om ook werkelijk als professional te kunnen functioneren.

Vaardigheden en grondhouding
In het eerste deel (A) van Moresprudentie schetsen de auteurs een overzicht van relevante en met beroepsethiek samenhangende begrippen dat de sociaal werker nodig heeft om zijn werk op morele aspecten te kunnen analyseren en te beoordelen. Een beroepscode zelf dwingt geen moreel handelen af. Om de beroepscode in te zetten voor morele oordeelsvorming en moresprudentie heeft de gebruiker een aantal vaardigheden en een bepaalde grondhouding nodig. In deel B leren sociaal werkers aan de hand van de artikelen in de nieuwe beroepscodes hoe zij in concrete dilemma’s tot een beslissing kunnen komen en ‘hoe te handelen’.

Het boek ‘Moresprudentie’ is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) en is geschreven vanuit en voor het sociaal werk, maar herkenbaar voor vele hulpverlenende beroepen.

‘Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk’ (ISBN 9789006952490)
Auteurs: Jaap Buitink, Jan Ebskamp, Richard Groothoff. Uitgeverij ThiemeMeulenhoff.

Informatie: ThiemeMeulenhoff

Symposium ‘Morele oordeelsvorming: een last of een houvast?’

Met de officiële presentatie van het boek.
Dinsdag 13 maart, van 14 tot 17 uur
Aansluitend een borrel tot 18 uur
Locatie: ThiemeMeulenhoff, Smallepad 30, 3811 MG Amersfoort
 
Neem voor vragen of het bijwonen en verslaan van het symposium contact op met: Athalie Stegeman, marketeer Hoger Onderwijs
a.stegeman@thiememeulenhoff.nl (033) 448 3766  / 06-538 338 46
Een ogenblik geduld a.u.b.