Uit onderzoek naar de morele dimensie van de hulpverlening aan adolescente moeders blijkt dat veel morele vragen ontstaan doordat de referentiekaders van hulpverleners leiden tot tegenstrijdige opvattingen over wat goed is om te doen. Mariël Kanne en Sabrina Keinemans van de Hogeschool Utrecht pleiten er daarom voor dat moreel beraad zich zou uitstrekken over de grenzen van de eigen hulpverlenende organisaties heen. Daarbij wijzen zij er op dat het debat over morele kwesties in zorg en hulpverlening via de media steeds meer een publiek debat is geworden. Daarnaast krijgen morele kwesties vaak een politiek gewicht vanwege de belangen die in deze sectoren op het spel staan (veiligheid, kwaliteit, kosten). Dit alles leidt volgens de auteurs tot de conclusie dat de maatschappelijke meerwaarde van organisatieoverstijgende reflectie wel eens zou kunnen opwegen tegen de kosten: ‘Daarom pleiten wij voor het ontwikkelen van vormen van moreel beraad waarin professionals vanuit diverse beroepsmatige achtergronden, die namens verschillende organisaties en instanties met eenzelfde cliëntendoelgroep werken, met elkaar stilstaan bij de kwesties die een casus oproept.’
Dit pleidooi verwoorden de auteurs in het blad TGE en - samen met vele andere bevindingen en adviezen in - het rapport 'Morele wegwijzers. De morele dimensie van de hulpverlening aan adolescente moeders.'  van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht.

Bron 1: Kanne, M. en Keinemans, S. (2011). Pleidooi voor organisatieoverstijgend moreel beraad. In: TGE -Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, nr. 3, 2011. 
Bron 2: Kanne, M. en Keinemans, S. (2011) 
Morele wegwijzers. De morele dimensie van de hulpverlening aan adolescente moeders. Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht  (voor deelnemers CasusConsult: via de weblink kan het rapport worden ingezien).

Opmerking: een terecht pleidooi natuurlijk. Interessant is ook dat de auteurs in hun rapport pleiten voor onderzoek naar het ontwikkelen van een interactieve website of internetportaal waar hulpverleners, leidinggevenden en stafmedewerkers hun morele vragen aan elkaar voor kunnen leggen en op elkaar kunnen reageren. Maar ook heel vreemd dat ze daarbij geheel voorbij gaan aan deze reeds bestaande onafhankelijke website CasusConsult. Bij uitstek een platform voor een (organisatieoverstijgend) moreel beraad, inclusief de daarmee ontstane landelijke databank met moresprudentie over uitkomsten van moreel beraad bij bepaalde kwesties.