“Iedereen is moreel verplicht zoiets aan te pakken”.

Maatschappelijk werker / klokkenluider Fred Spijkers vertelt in Psy (3/2011) hoe het ministerie van Defensie hem gek probeerde te verklaren met vervalste psychiatrische rapporten.

In een interview geeft Spijkers een schokkend beeld van de pogingen van Defensie hem monddood te maken. Als maatschappelijk werker van het ministerie van Defensie weigerde Spijkers in 1984 de weduwe van een door een mijn om het leven gekomen mijnexpert te vertellen dat de ontploffing de schuld van de expert zelf was. Spijkers wist dat de mijnen ondeugdelijk waren. Er zijn in die tijd meer militairen om het leven gekomen.
Eind december 2010 leek er eindelijk een eind te komen aan de 26-jarige oorlog tussen Fred Spijkers en het ministerie van Defensie. De Centrale Raad van Beroep sprak het verlossende woord: Spijkers treft geen enkele blaam, hoofdschuldige is de minister van Defensie.
Het enige dat nu nog rechtgezet moet worden is de poging tot gekverklaring; een duidelijk geval van politieke psychiatrie. Rapporten van gerenommeerde psychiaters werden door de bedrijfsarts van Defensie schaamteloos vervalst. Spijkers zou aan een persoonlijkheidsstoornis lijden, schizofreen zijn en gebukt gaan onder wanen. Psychiater Willem van Tilburg, die destijds Spijkers onderzocht: 'Ik was verbijsterd over wat er in de diagnostische conclusies van mijn rapport stond.' Van Tilburg is geschokt dat tot op de dag van vandaag deze 'fraude' niet is rechtgezet.  
Spijkers aan het slot van het interview:
‘Ik kan natuurlijk zeggen dat iedereen moreel verplicht is zoiets aan te pakken als hem dat overkomt. Maar waar het om draait is dat het hier om leven en dood ging. Ik word dan onverzettelijk. Ik vind het net zo’n krankzinnig verhaal als jij, en omdat ik meer achtergrondkennis heb, vind ik het misschien nog wel krankzinniger. Maar is het daarom niet waar?’

Zie interview in Psy: http://www.psy.nl