In de discussie over het sociaal werk en de sociaal werker van de toekomst ontbreekt een duidelijke visie op de verantwoordelijkheden van de sociaal werker zelf. Welke (beroeps-)waarden hanteert hij/zij om zorgvuldige zorg- en dienstverlening af te leveren? En hoe relevant zijn die waarden voor het werk, voor de cliënt en voor de samenleving? Veel sociaal werkers functioneren als ‘gevangen professionals’. En die ‘gevangen professional’ moet zichzelf bevrijden uit de steeds beperkter wordende professionele ruimte die organisaties geven. De beroepsgroep maatschappelijk werkers geeft in haar nieuwe ethische Beroepscode duidelijk aan dat ‘professionele autonomie’ nodig is als voorwaarde voor zorgvuldige zorg- en dienstverlening. Maar tegelijkertijd zegt deze groep dat professionele vrijheid geen vrijbrief is om naar eigen believen te kunnen handelen. Om mensen in de toekomst te kunnen bijstaan bij hun empowerment, zullen veel sociale professionals eerst zichzelf moeten bevrijden en empoweren!

Lees het artikel 'Gevangen professional moet zichzelf bevrijden' en reacties daarop in het blad Zorg+Welzijn: Gevangen-professional-moet-zichzelf-bevrijden