14-10-2010: De Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) presenteerde de nieuwe Beroepscode voor de maatschappelijk werker tijdens het jaarlijks congres op 14 oktober j.l. Voorzitter Theo Roes overhandigde het eerste exemplaar aan Lia van Doorn, lector innovatieve maatschappelijke dienstverlening en actief pleitbezorgster van meer morele oordeelsvorming. Zij onderstreepte het belang van de beroepscode. Onder verwijzing naar het bekende boek van voormalig bijzonder hoogleraar maatschappelijk werk Geert van der Laan zei ze dat maatschappelijk werkers moeten 'Leren van gevallen met de beroepscode in de hand!'.
Theo Roes benadrukte het belang om als professional zelf op te komen voor het eigen beroep en de beroepswaarden, zoals omschreven in de beroepscode, ook na te komen. Hij verwees daarbij naar een eerder artikel van zijn hand in vakblad Maatwerk waarin hij maatschappelijk werkers opriep om in actie te komen als opvattingen van de PVV tot het minder tot hun recht komen van burgers leidt: 'werkers zouden hierover meer naar buiten moeten treden'.

Tijdens dit congres legde Jos Kole, ethicus en filosoof uit hoe beroepstrots, beroepsregistratie, beroepscode en beroepsidentiteit met elkaar samenhangen. Hij richtte zich daarbij vooral op (hernieuwde) Beroepscode; wat is zijn nut? Waarom is hij nodig en zelfs noodzakelijk? 
Deze dag waren er meer interessante inleidingen en workshops, allen min of meer over de beroepscode, beroepswaarden en het houden van moreel beraad. 

Voor informatie over of bestelling van de nieuwe beroepscode: zie de website van de:
NVMW