Maatschappelijk werkers hebben nieuwe beroepscode!

01-07-2010: De leden van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) hebben in hun ledenvergadering van 30 juni jl. een nieuwe Beroepscode voor de maatschappelijk werker vastgesteld. Gedurende een ruim anderhalf jarig project is met ruime inspraak van leden en deskundigen gewerkt aan de herziening van de beroepscode.  

Wat zijn de meest opvallende wijzigingen in de nieuwe Beroepscode voor de maatschappelijk werker?

  • cliënten stimuleren om hun eigen verantwoordelijkheid op te pakken om tot hun recht te komen (empowerment) wordt in artikel 1 toegevoegd aan de centrale waarde
  • de professionele autonomie van de maatschappelijk werker krijgt een duidelijkere plaats
  • het blijvend leren en reflecteren als professional wordt concreet verwoord (incl. morele oordeelsvorming)
  • de norm over respect is verhelderd, inclusief het aspect van keuzevrijheid van de cliënt  
  • de artikelen over vertrouwelijkheid zijn aangescherpt en geordend
  • de functie van het dossier komt beter tot zijn recht
  • de positie van de gedwongen hulpverlening is op diverse punten verduidelijkt
  • een geheel nieuw hoofdstuk ‘De verhouding tot de samenleving’ met de signaleringsplicht is toegevoegd, welke de maatschappelijke functie van het beroep als beroepswaarde bekrachtigt.

De NVMW organiseert i.s.m. met Buitink Beleidsadvies trainingen in het leren werken met de Beroepscode in de praktijk.
Meer informatie: NVMW