Professionalisering in jeugdzorg leidt tot rust en resultaat


Het stelsel van de jeugdzorg, in al zijn hoedanigheden, is al zeker vijftien jaar onderwerp van discussie. Een veelheid aan maatregelen ten spijt, is het rumoer niet gaan liggen, maar verder aangewakkerd. Hoe komt dat? 
Ton Monasso betoogt dat het kernprobleem van de jeugdzorg – een onduidelijke en lage effectiviteit – nog niet is opgelost. Gerichte maatregelen die de effectiviteit inzichtelijk maken en vergroten, waarbij professionalisering voorop staat, kunnen de jeugdsector weer in rustiger vaarwater brengen.

Hoge maatschappelijke verwachtingen in een context van onduidelijke effectiviteit en een laag niveau van professionalisering leiden tot politisering en proxysturing. De gezondheidszorg biedt een mooi perspectief op sterke beroepsverenigingen en een hoogwaardige toegang met specialistische achtervang.
Het werken aan een grotere effectiviteit en professionaliteit zal de nodige consequenties hebben voor organisaties, professionals en wet- en regelgeving. Het schept mogelijkheden voor en stelt eisen aan professionals, jeugdzorgaanbieders én overheden.
Uiteindelijk zal het echter tot meer rust leiden. Als de sector zelf goed kan onderbouwen welke waarde zij toevoegt, is er uiteindelijk minder beleid nodig. Er hoeft dan niet meer voor de sector te worden gedacht, maar de jeugdzorg kan haar eigen zaken regelen.

Lees het hele artikel - dat ook verscheen in Jeugdbeleid (maart 2010) - van Ton Monasso hier:
http://www.tonmonasso.nl/blog/professionalisering-in-jeugdzorg-leidt-tot-rust-en-resultaat

Een ogenblik geduld a.u.b.