08-03-2010: Uit een onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) blijkt dat in toenemende mate de zogenaamde praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenpraktijk (POH-GGZ) en de sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) de aanpak van psychische problemen in de huisartsenpraktijk voor hun rekening kunnen nemen. Alhoewel de praktijkondersteuner GGZ nog in weinig praktijken is te vinden. De functie is nog in ontwikkeling.  
NIVEL-programmaleider Peter Verhaak: “Wij pleiten voor meer taakdelegatie door de huisarts. Hierbij spelen de praktijkondersteuner GGZ en sociaal psychiatrisch verpleegkundige een belangrijke rol. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat zij deze interventies het beste kunnen uitvoeren. Huisartsen geven vaak aan te weinig tijd en kennis te hebben voor uitgebreide signalering en psychologische interventies. Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige heeft een specifiekere expertise dan de huisarts en ook meer tijd voor dit soort dingen. De functie van praktijkondersteuner GGZ is nog erg in ontwikkeling, maar kan uitgroeien tot een steeds belangrijker aanvulling in de zorg voor psychische problemen in de huisartsenpraktijk. Op het moment dat de patiënt niet meer genoeg heeft aan enkele contacten of meer specialistische hulp nodig heeft, moet uiteraard naar de eerstelijnspsycholoog of naar de tweedelijns GGZ worden verwezen.”
Bron:
http://www.nivel.nl

Noot van de redactie: de rol van de maatschappelijk werker lijkt in dit verhaal buiten beeld te blijven. Nog maar enkele jaren geleden was (stimuleren van) samenwerking in de eerstelijns GGZ een belangrijk item voor de overheid. Daarbij werd de rol van het Algemeen Maatschappelijk Werk – dat niet werkt vanuit een medische (psychiatrisch) model, maar psychische en maatschappelijke problemen in samenhang in de aanpak betrekt - erkend.
Meer disciplines op het gebied van psychische problematiek in de eerste lijn kunnen hun waarde hebben, maar niet door de waarde van andere disciplines te negeren. 
Waar blijft het AMW?
  

Er zijn inmiddels twee discussies geopend over dit item. Die zijn (voor deelnemers van CasusConsult) te lezen in de kennisgroep 'Professionalisering Maatsch. Werk'. Discussieer ook mee in CasusConsult en meld u (gratis) aan als deelnemer.