Het afgelopen jaar heeft er een project van de NVMW en CasusConsult plaatsgevonden voor maatschappelijk werkers die in verpleeghuizen werken. Het project beoogde om via CasusConsult digitale intervisie op te zetten.

De deelnemers die het gehele project deelnamen waren enthousiast over de mogelijkheden om via CasusConsult digitaal kennis te delen. De deelnemers zeggen daarbij wel dat intervisie via digitale weg minder makkelijk is. Intervisie is toch meer op het persoonlijk functioneren gericht; persoonlijk contact is daarbij veelal noodzakelijk. CasusConsult is vooral bedoeld om in digitale kennisgroepen casussen en kennis te delen en op elkaars casussen te reageren. Dat vonden de deelnemers dan ook leerzaam voor hun dagelijks werk en een welkome aanvulling op persoonlijke feedback binnen de eigen organisatie.  

De conclusie van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk werkers (NVMW) n.a.v. dit project is dat CasusConsult ‘goed werkt voor kennisdeling, collegiale consultatie en overleg’.
En: ‘Het digitale medium blijkt aantrekkelijke voordelen te hebben, zoals makkelijk toegankelijk, goed in te
passen in een drukke agenda, juist voor maatschappelijk werkers in kleine teams/eenmansposten DE kans om collega’s te bereiken, op een brede manier te leren van gevallen. Het is wel zo dat blijkt dat er goede afspraken gemaakt moeten worden, om de discipline op te blijven brengen om casussen in te brengen en op elkaar te reageren’, aldus de NVMW.

CasusConsult sluit zich aan bij deze conclusies en bereidt nieuwe plannen voor om i.s.m. met derden de site aantrekkelijker, sneller en functioneler te maken. En daarmee ook interessanter voor professionals te maken.

Meer daarover binnenkort op deze site.

 

Meer weten over de pilot voor verpleeghuis maatschappelijk werkers? Neem dan contact op met Magteld Beun bij de NVMW: www.nvmw.nl.

Meer weten over CasusConsult: info@casusconsult.nl of kijk verder op deze site.
Een ogenblik geduld a.u.b.