Bertje Jens, maakster van de Code voor de maatschappelijk werker, overleden
De ontwerpster van de Code voor de maatschappelijk werker, Bertje Jens is op 19 augustus jl. op 95-jarige leeftijd overleden. Bertje Jens was een belangrijk persoon voor de professionalisering van het maatschappelijk werk in Nederland. Behalve het ontwikkelen van de eerste Code schreef ze o.a. ook het boek Beroepsethiek en Code van de maatschappelijk werker
Daarnaast was Bertje Jens bekend als medebedenkster van het Pieterpad. Het bekendste lange afstandswandelpad van Nederland. 
Zie ook: 

Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers, NVMW:
In memoriam Bertje Jens
Marie Kamphuis Stichting; Bertje Jens: 
Hall of Fame: Bertje Jens
Wikipedia:
Bertje Jens

Zie hieronder een In Memoriam door Lou Jagt:

Met het overlijden van Bertje Jens is een van de grondleggers van het professionele maatschappelijk werk in Nederland van ons heen gegaan. Was Marie Kamphuis bovenal actief op het terrein van de methodiek, Bertje Jens was de initiatiefnemer en uitvoerder op het gebied van de ethiek. Methodiek en ethiek, wel twee kanten van eenzelfde medaille genoemd.
Bertje Jens was vanaf 1963 werkzaam als stafdocente aan de Protestantse Voortgezette Opleiding in Amsterdam totdat zij in 1967 de uitnodiging accepteerde van Marie Kamphuis om te komen werken aan de Academie voor Sociale en Culturele Arbeid in  Groningen. In datzelfde jaar publiceert zij het standaardwerk van eigen bodem Beroepsethiek en code voor de maatschappelijk werker dat als belangrijke bron heeft gediend voor de hernieuwde uitgave van de code in 1990. Aan een herziening van deze code wordt binnen de NVMW momenteel hard gewerkt.
Jens, van huis uit juriste,  promoveerde in 1940 op het boek Criminaliteit in Utrecht in verband met familie en wijk waarin verband gelegd wordt tussen maatschappelijke omstandigheden en crimineel gedrag, een thema dat vandaag de dag nog steeds actueel is.
Bertje Jens is tot op hoge leeftijd strijdbaar geweest om de belangen van maatschappelijk werkers te bepleiten. Zij was betrokken bij het ontwikkelen van het Tuchtreglement van de Beroepsvereniging, de Tuchtrechtspraak, het verschoningsrecht, de Commissie voor Consultatie, het Professioneel Statuut, bij herziening van de Code en het Beroepsprofiel. In 2005, op 92 jarige leeftijd, schreef zij haar laatste, onverminderd kritische artikel in Maatwerk. Zij was van mening dat van het College van Toezicht teveel buitenstaanders en te weinig maatschappelijk werkers deel uitmaakten.
Naast haar baanbrekend werk voor de professionalisering van het maatschappelijk werk is haar bijdrage aan het wandelen in Nederland eveneens van onschatbare waarde. Samen met haar vriendin Toos Goorhuis ontwikkelde zij stap voor stap in een periode van een jaar of vijf het Pieterpad, de wandelroute van Pieterburen in Groningen naar de St.Pieterberg bij Maastricht, een route die inmiddels door meer dan een millioen Nederlanders gelopen is.
Met mijn echtgenote Nel Jagt heb ik Bertje Jens vele malen bezocht in haar woning aan de Spirealaan in Groningen als wij op wandel- of  fietstocht in de buurt waren. Altijd werden wij getroffen door haar eenvoud en haar glasheldere verstand. Met veel plezier denken wij terug aan de tocht over de Friese meren ter gelegenheid van haar 95e verjaardag met Bertje als middelpunt te midden van leden van de familie Goorhuis, vrienden en kennissen. Wij zullen haar erg missen.
Lou Jagt.

 

In de kennisgroep ´Professionalisering Maatschappelijk Werk´ meer reacties op het overlijden van Bertje Jens.