De instellingen voor maatschappelijk werk, reclassering en bureau Jeugdzorg in de regio Twente werken bij huisverboden intensief samen. Zodra de officier van justitie kiest voor een huisverbod is er binnen een uur een maatschappelijk werker ter plaatse. De taakverdeling is zo dat de reclassering contact heeft met de pleger, maatschappelijk werk zich ontfermt over de achterblijvers en Bureau Jeugdzorg over de kinderen. In de tien dagen dat het huisverbod van kracht is komen partijen twee keer bij elkaar; de eerste keer voor een plan van aanpak, de tweede keer om te adviseren of verlenging van dat verbod nodig is. Ook moet voor het verstrijken van de eerste tien dagen een aanbod voor vervolghulpverlening klaarliggen. Vier van de zes huishoudens waar het huisverbod van kracht werd, waren bekend bij de hulpverlening. In twee gevallen kwam voor het eerst hulpverlening achter de voordeur. Bij een van de opgelegde huisverboden plaatste het maatschappelijk werk een gezinslid in een beschermde woonvorm, waardoor de rust in huis terugkeerde. "Voor de nieuwe wet er was, moesten we hiervoor een lange procedure doorlopen", zegt een vertegenwoordiger van het maatschappelijk werk, dat is geschrokken van het aantal huisverboden. "We hadden gerekend op twee per week. Dat cijfer was gebaseerd op het ervaringsgegeven dat we voorheen jaarlijks honderd meldingen van huiselijk geweld van de politie binnenkregen. De zes gevallen zorgden voor een enorme hoeveelheid werk. Dat moet niet zo aanhouden, want dan komen we capaciteit tekort.”
Bron: www.enschede.tctubantia.nl
Een ogenblik geduld a.u.b.