20-01-09: Publicist Jos van der Lans was duidelijk tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW): “De beroepsvereniging heeft kansen genoeg om uit haar marginale positie te komen: leg de nadruk op permanente bijscholing, ontwikkel een frisse kijk op de professie, zie de werkgevers als coalitiepartners en zet meer een grote mond op!” 
 
Van der Lans zei het geluid van de beroepsorganisatie te weinig te horen. Wat is de visie van de NVMW bijvoorbeeld op de schaalvergrotingen: “Ontwikkel een professionele fusietoets”. M.a.w.: geef duidelijker aan wat jullie als professionals vinden van bepaalde ontwikkelingen.
Tegenover de lage organisatiegraad van professionals staat het groeiend besef bij werkgevers om het professioneel kapitaal te koesteren. Maar Van der Lans meent dat er meer nodig is om de professionaliteit van de professional te verbeteren. Daarvoor moet de professional ook zelf veranderen: zich meer bewust worden van de eigen mogelijkheden en kansen. Er moet ook een andere vorm van managen komen, een andere vorm van kennisverzameling ook en ten slotte een andere vorm van bestuurlijke sturing.
Als ‘nieuwe legitimatie’ stelt de cultuurpsycholoog, publicist, journalist en ex-Eerste Kamerlid maatschappelijk werkers voor om meer als verbindingsmakelaar op te treden. “Verbind sterk met zwak, succesrijk met succesarm, kennisoverschot met kennistekort. Als voorbeeld verwees hij naar de ‘Weekendschool’ in Amsterdam. Dit is een school voor jongeren uit sociaaleconomisch achterblijvende buurten. Op de weekendschool krijgen zij drie jaar lang elke zondag les van gastdocenten/professionals, met als doel o.a. het verbreden van perspectieven, het versterken van zelfvertrouwen en het vergroten van de verbondenheid met brede lagen in de samenleving. In het verbinden liggen ook voor andere professies in zorg en welzijn mogelijkheden.
Meer informatie:
 - 'Ontregelen; de herovering van de werkvloer' ; Jos van der Lans, 2008
 - www.beroepseer.nl
 - www.canonsociaalwerk.nl
 - www.weekendschool.nl
 - www.josvdlans.nl
 - www.nvmw.nl
Een ogenblik geduld a.u.b.