"Wettelijke registratie maatschappelijk werker nodig!"
De Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) en het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw) roepen de Tweede Kamer op om in deze kabinetsperiode het beroep van maatschappelijk werker wettelijk te erkennen en beroepsregistratie verplicht te stellen. Door wettelijke registratie van het beroep kan de kwaliteit van de hulpverlening en het beroepsethisch handelen gegarandeerd worden vinden  NVMW en BAMw.
Wettelijke kadering van het beroep maatschappelijk werker is o.a. nodig, aldus de NVMW en BAMw, om de kwaliteit en het beroepsethisch handelen te garanderen. Het handelen van de maatschappelijk werker is in grote mate bepalend voor het effect van begeleidings- en behandelingstrajecten. Cliënten hebben recht op professionele begeleiding van maatschappelijk werkers. Beroepsbeoefenaren kunnen en horen daarvoor verantwoording te dragen.
De beroepsethische code en het beroepsprofiel van de maatschappelijk werker geven kaders waaraan het handelen van maatschappelijk werkers kan worden getoetst. Dat gebeurt door middel van het verenigingstuchtrecht. Dit tuchtrecht is echter niet wettelijk gekaderd en leidt daarmee ten hoogste tot schorsing uit de beroepsvereniging (royement) of het kwaliteitsregister (verwijdering). Het beroep mag dan nog steeds uitgeoefend worden. Zo'n 30 % van de maatschappelijk werkers heeft zich op vrijwillige basis geschaard onder het tuchtrecht. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om verantwoording af te leggen binnen het professionaliseringstraject van de maatschappelijk werker: na het behalen van het basisniveau investeren de geregistreerde maatschappelijk werkers blijvend in scholing, reflectie en beroepsontwikkeling. Bovendien vallen geregistreerden onder de werkingssfeer van de beroepsethische code, het beroepsprofiel en het tuchtrecht. Op dit moment is slechts 12% is toetsbaar op investering in eigen professionalisering middels registratie in het beroepsregister.
De huidige vrijwilligheid en vrijblijvendheid zijn uiteindelijk niet in overeenstemming met het maatschappelijk belang van het beroep. Wettelijke kadering van het beroep maatschappelijk werker door wettelijke inbedding van een kwaliteitsregister voor het beroep garandeert de kwaliteit voor langere tijd en maakt het onafhankelijk van het economisch tij.

Voor meer informatie: http://www.nvmw.nl/ (kijk onder ‘Actueel' en ‘Persberichten')
Een ogenblik geduld a.u.b.