Schokkende uitspraken over gebruik methodieken?

Sjef de Vries, auteur van het spraakmakende boek ‘Wat werkt?' erkent dat hij stevige uitspraken doet. Uitspraken die vooral hen die in methodieken geloven kunnen schokken. Maar De Vries onderbouwt zijn uitspraken wel. Zie m.n. zijn boek (De Vries, Wat Werkt? De kern en kracht van het Maatschappelijk Werk. 2007. Uitgeverij SWP).
Sjef de Vries heeft nu ook een samenvatting van zijn boek geschreven, daarin concludeert hij:
‘Het zijn niet de methoden die werken, het zijn de common factors die maken dat de hulp helpt. Het is voornamelijk de common factor; de cliënt, die maakt dat de hulpverlening werkt. Het is de taak van de hulpverlener om zijn methode zo aan te passen aan de cliënt dat deze er zo goed mogelijk gebruik van kan maken. Doet hij dat niet dan gaat er een belangrijke mogelijkheid voor de cliënt om zijn leven weer in handen te krijgen verloren. De invloed van de hulpverlening is 13%, maar het kan een belangrijke aanzet en social support zijn waar de cliënt de moed en enkele handvatten vindt om te veranderen. Die 13% moet dus wel met 100% gebeuren. Hoe dat kan heb ik in hoofdstuk 5 van mijn boek uitgewerkt. Voor het bepalen of een specifieke hulpverlening effect heeft, blijkt van groot belang om na te gaan of de cliënt vooruitgang boekt in de eerste gesprekken en de werkrelatie als positief ervaart. Hulpverleners zouden dat systematisch moeten doen.'

De samenvatting van het boek 'Wat werkt?' kunt u - indien aangemeld en ingelogd op deze site - lezen in de kennisgroep ‘Professionalisering MW' (zie in die groep onder 'Algemene vakdocumenten'). Een must voor elke student en elke maatschappelijk werker.

Schokkende uitspraken? In ieder geval uitspraken die discussie uitlokken!
Tip: reageer op de visie van Sjef de Vries in de groep ‘Professionalisering MW'.

Zie verder over dit thema het artikel ‘Effectiviteit en kwaliteit in professioneel perspectief' op deze site (type ‘effectiviteit' in bij ‘zoeken' en vindt het artikel).

Opmerking
Sjef de Vries schrijft: ‘Voor het bepalen of een specifieke hulpverlening effect heeft, blijkt van groot belang om na te gaan of de cliënt vooruitgang boekt in de eerste gesprekken en de werkrelatie als positief ervaart. Hulpverleners zouden dat systematisch moeten doen.'
CasusConsult biedt - naast de gebruikelijke interne mogelijkheden binnen instellingen - het uitgekiende digitale platform om een dergelijke intercollegiale toetsing te realiseren en te leren van gevallen.

Aanmelding bij CasusConsult is voorlopig nog gratis. De grondgedachte van CasusConsult is: hoe kunnen hulpverleners beter gebruik maken van elkaars ervaring en kennis. Hierdoor kunnen hulpverleners hun handelen (intercollegiaal) toetsen en onderbouwen. Men kan vergelijkbare casussen inzien (met automatische zoekmachine) en lezen hoe collega's met deze casussen omgaan. Automatisch staan er ook links naar passende informatie, vakliteratuur en artikelen of weblinks bij casussen en artikelen.  
De site is nog in ontwikkeling en draait proef. CasusConsult kan pas echt optimaal functioneren als hulpverleners collectief (in bijv. opleidings-, instellings- of functie-, c.q. beroepsverband) casussen plaatsen en daarop naar elkaar reageren. Door kwantiteit ontstaat kwaliteit; m.a.w. des te meer casussen en discussies, des te meer er geleerd kan worden van gevallen.
Of zoals Prof. dr. Van der Laan zegt: ‘Casusgeleid leren is fundamenteel voor ambachtelijkheid' (Maatschappelijk werk als ambacht: inbedding en belichaming' - G. van der Laan - 2006. Uitgeverij SWP).

 

 
Een ogenblik geduld a.u.b.