"Voel je nooit te oud om te leren"
22-06-07: Ad van Schaik, een idealistisch maatschappelijk werker in hart en nieren, nam met een inspirerende speech afscheid van zijn instelling Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe. Zijn kernboodschap: "Voel je nooit te oud om te leren". Deze boodschap richt hij aan zowel leidinggevenden als uitvoerend maatschappelijk werkers. Daaraan gekoppeld: "Ga het debat aan, zowel intern, als extern en werk vooral samen."

Met de blik op de cliënt
Ad van Schaik, zelf altijd een inspirerend maatschappelijk werker, manager en staffunctionaris in zijn arbeidzaam leven, heeft zijn idealisme voor het werken met cliënten altijd als richtsnoer gezien. Zijn impliciete boodschap aan maatschappelijk werkers en leidinggevenden is ook om met idealisme en inspiratie in het werk te blijven staan. "Stel je altijd de vraag: ‘Wat kunnen we nog meer oppakken?' en ‘Wie doet er het meeste toe, vanuit je opdracht?'" Waarbij Van Schaik zeker erkent dat de middelen in dit werk altijd te kort schieten om te doen wat je werkelijk wilt doen: "Waar schaarste is moet gekozen worden". Keuzes maakte Ad van Schaik, zowel in zijn instelling als in landelijke bijdragen, altijd als idealist en met de blik op de cliënt.

Standaarden niet logisch in dit werk
Tijdens het symposium ter gelegenheid van zijn afscheid, wees Nora van Riet (maatschappelijk werk-opleider en adviseur) er op dat die idealistische maatschappelijk werker in zijn/haar werk bedreigd wordt door regelgeving. Zij noemde als voorbeeld dat in dit werk standaarden voor het aantal gesprekken per problematiek niet logisch zijn. "Mensen helpen om hun kracht te vinden, kan niet op een standaard manier. Beheersing van processen staat haaks op psychosociale hulpverlening". Nora van Riet signaleert dat hulpverleners de invloed van hun vak willen waarborgen, maar de toename van regelgeving hen daarbij hindert.

WMO biedt kansen
Twee andere sprekers tijdens het symposium, Margot Scholte (MOVISIE) en Rik Bovenberg (MaDi Flevoland/MOgroep) erkenden de trend van verzakelijking in de sector en wezen daarbij vooral op het  belang van professionalisering en ondernemerschap in de werkuitvoering. Beiden wezen op de kansen die de Wet Maatschappelijke Ondersteuning instellingen voor AMW biedt. Scholte: "Formuleer je aanbod voor de verschillende klantgroepen, gekoppeld aan de prestatievelden van de WMO". Zij wees daarbij vooral op de Centra voor Jeugd en Gezin en de openbare geestelijke gezondheidszorg.
Rik Bovenberg benadrukte het belang van profilering en het voeren van discussies op vakgebied. "De organisatie moet een klimaat tot discussie scheppen.", waarbij hij Ad van Schaik prees; altijd een aanjager van open discussies binnen zijn organisatie Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe.
De laatste klus van Ad van Schaik voor deze organisatie was het samenstellen van een nieuwe meerjarenvisie: ‘Samen en zonder drempels'.
Info: http://www.mdveluwe.nl/  
 Een ogenblik geduld a.u.b.