Deelnemers:

·        Zowel professionals (hulpverleners), cliënten en andere deskundigen betrokken bij de hulpverlening kunnen meedoen aan het proces van kennis delen.

·        Sinds de start van CasusConsult hebben vele honderden personen zich aangemeld voor oriëntatie of actieve deelname.

Meer informatie over CasusConsult:  

Met CasusConsult kun je (beter) kennis delen:

  • geautomatiseerd en gestructureerd, maar vooral praktisch kennis delen binnen eigen team, instelling, regio of op basis van thema of functie (bijv. school maatschappelijk werkers, etc.): casussen, methodiek, werkinhoud, artikelen, acute vragen, etc.
  • in besloten groepen lopende gevallen voorleggen aan collega's of experts t.b.v. het verkrijgen van feedback of een gerichte uitwisseling van of discussie over ideeën/mogelijkheden
  • een gerichte zoekmachine raadplegen voor best practises, experts, weblinks, artikelen, etc.
  • zelf leerzame casussen publiceren, artikelen publiceren en anderen adviseren
  • CasusConsult kan online communiceren met lokale informatiesystemen, zodat je met je vertrouwde elektronisch systeem kennis kunt delen in eigen team of desgewenst met andere instellingen.  

CasusConsult: voor alle beroepen waar met dossiers/casussen wordt gewerkt:
a. de sectoren zorg en welzijn:
- alle vormen van sociaal werk (jeugdzorg, maatschappelijk werk, sociaalagogisch werk, waaronder ook bijvoorbeeld reclassering) 
- alle vormen van eerstelijns- en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
- gehandicaptenzorg / ouderenzorg / thuiszorg
b. overige agogische beroepen, hulp- en dienstverlenende en/of ondersteunende beroepen, waarin wordt gewerkt met casussen en/of cliënten/patiënten/leerlingen/etc. (filosofen, supervisoren, coaches, etc.)
c. onderwijs of ondersteunende instellingen gericht op bovengenoemde sectoren.
Voor allen geldt: werkend zowel in dienstverband als zelfstandige en zowel voor professionals, studenten, uitvoerenden, als voor begeleiders, stafmedewerkers, (team)managers en docenten/mentoren, die (uitvoerend of ondersteunend) betrokken zijn bij de casus of praktijk.

De website
Er is een beperkt vrij toegankelijk deel waar nieuwe bezoekers een indruk krijgen van de werkwijze (homepage). 
Na aanmelding ontvangt men een inlognaam en wachtwoord om vrij toegankelijke kennis te zoeken en te lezen die staat in het ‘open deel' van de kennisgroepen van deelnemende instellingen. Van veel kennisobjecten is het eerste deel te lezen. Om meer kennis te halen of zelf in te brengen is lidmaatschap van een kennisgroep nodig.

Kennis delen: abonnement
Tijdens de nog lopende experimentele periode van CasusConsult is aanmelding geheel gratis!
Daarna gelden mogelijk abonnementstarieven (CasusConsult biedt u de infrastructuur tot kennis delen; vergelijk wegenbelasting voor het gebruik van wegen). 

Neem voor meer informatie contact op met CasusConsult.Een ogenblik geduld a.u.b.